Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

PřílohaVelikost
Rozhodnuti_o_prijeti_2017.pdf997.2 KB

ZÁPIS DO 1. třídy

TĚŠÍME SE NA VÁS

JARNÍ DÍLNIČKA

SRDEČNĚ ZVEME

Zápis do 1. třídy - 7. dubna 2017 a "Dny otevřených dveří"

Letos se sejdeme k zápisu až 7. dubna 2017 od 14h - 18h.

Týden otevřených dveří od 20. – 24. března 2017, vždy v časech 8:00 – 11:40. možnost navštívit vyučování na 1. stupni ZŠ. Hlavní den otevřených dveří ve čtvrtek 23.3. 2017.

V tomto týdnu proběhne také SETKÁNÍ RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ S VEDENÍM ŠKOLY a ukázková hodina s předškoláky, a to ve čtvrtek 23. března 2017 od 15:30, taktéž na 1. stupni ZŠ.

Školička pro předškoláky – zdarma na ZŠ Jižní

Každá středa od 12. 4. do 21. 6. 2017 od 14.45 do 15.30h. Hravá příprava budoucích prvňáčků s pedagogy prvního stupně. S sebou: přezůvky

Vše potřebné najdete v příloze

PřílohaVelikost
Zapis_2017-Prezentace.pptx1.94 MB

Jak na ODVOLÁNÍ?

ODVOLÁNÍ
Jedná se o řádný opravný prostředek, kterým lze napadnout nepravomocná správní rozhodnutí, pokud zákon nestanoví jinak.
Odvolání může podat účastník řízení (zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče), pokud se písemně nebo ústně nevzdal práva na jeho podání či nevzal podané odvolání již jednou zpět.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
NÁLEŽITOSTI ODVOLÁNÍ:

Jak správně vyplnit přihlášku ke studiu na SŠ?

Postup při vyplňování přihlášek na SŠ
1. Vyplňujeme v zadaném pořadí hůlkovým písmem!!  Pokud má někdo 2 přihlášky, budou vyplněné úplně stejně, nikde nic nemění (pořadí škol) !!!!!
2. POZOR na zápis termínů přijímacích zkoušek (u MATURITNÍCH oborů –M)
3. Neseme ke kontrole výchovné poradkyni v daném termínu !! 16. 1. – 30.2. 2017

Časový harmonogram vydávání dokumentace k přijímacímu řízení na SŠ.

VYDÁVÁNÍ DOKUMENTACE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ
Šk. rok 2016/2017

Út 14.2. 2017
7.30 – 7.55h   Kabinet výchovné poradkyně
14.00 – 15.30h   Kabinet výchovné poradkyně
St 15.2. 2017
7.30 – 7.55h    Kabinet výchovné poradkyně
13.00 – 15.30h    Kabinet výchovné poradkyně
Čt 16.2. 2017
7.30 – 7.55h    Kabinet výchovné poradkyně
13.30 – 15.30   Kabinet výchovné poradkyně

ZMĚNA TERMÍNU VYDÁVÁNÍ dokumentace k přijímacímu řízení na SŠ.

Z provozních důvodů se bude vydávat dokumentace vycházejících žáků ve dnech 14. - 16.2. 2017 dle časového harmonogramu, který je uveden na stránkách výchovného poradce.

Zahájeno přijímací řízení na SŠ.

Rok s rokem se sešel a je To opět zde - žáci 9. ročníků se chystají na přijímací zkoušky na SŠ. Snaží se, téměř  na poslední chvíli,  správně  zvolit své budoucí povolání. Respektive správně zvolit střední školu, která by je co nejlépe připravila na jejich budoucí povolání. Všichni víme, že nemají snadný úkol, a proto se snažíme být nápomocni. Snad jim pomohlo v jejich nejistotě i testování COMDI, kterého se zúčastnili 24. a 30. listopadu 2017. Výstupem byla celková diagnostika osobnosti žáka, která jim závěrem doporučila studijní či učební obory.

Přání

Stránky

Subscribe to ZŠ a MŠ Jižní RSS