Veselá věda

Vážení rodiče, i tento rok nás oslovila nezisková organizace Veselá věda a od října opět nabízí na naší škole pro děti z 1. stupně kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů. Posláním Veselé vědy je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k technickým oborům. Veselá věda působí od roku 2011 v mnoha městech po celé republice, organizuje kroužky, projektové dny a příměstské tábory.
Vedení školy vyjadřuje podporu mimoškolním aktivitám podněcujícím zvídavost dětí a rozšiřování znalostí hravou formou, které mohou přispět k vytvoření kladného vztahu dětí k technice a přírodním vědám.
Přesné informace o času a místě konání kroužku budou uveřejněny na webových stránkách Veselé vědy. Pokud chcete lépe poznat, jak kroužky fungují podívejte se na následující video a vyzkoušejte si jednoduchý pokus s dětmi doma.
Více informací na www.veselaveda.cz, kde bude v září online přihláška i pro děti z naší školy.
“Veselá věda - kroužky zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Více informací na: www.veselaveda.cz
od začátku října, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí, 90 Kč/hod.“

1. září - Vítáme prvňáky

Dnešní slavnostní zahájení školního roku a uvítání nových žáků 1.A,B se podařilo. Žádné slzičky, jen úsměvy a krásné počasí. A aby ten první den byl ještě radostnější, přišel prvňáky přivítat pan místostarosta Mgr. Juraj Raninec, který přinesl oběma třídám krásné a sladké dárečky. Děkujeme. Přejeme všem žákům, učitelům i rodičům klidný školní rok, pevné nervy a pokud možno stálý úsměv.

Rozvrh

Rozvrh na 1. a 2. a 5. 9.
čt 1.9. od 8.00h - 8.45h, následuje odchod domů nebo družina a od 11h - 13h i oběd.
pá 2.9. 1.AB - 8.00 - 9.40h (domů nebo ŠD), 2.AB - 5.A: 8.00h - 11.40h (domů nebo ŠD), 6.AB - 9.AB: 8.00h - 12.35h.
po 5.9. - 1.stupeň 8.00h - 11.40h, 2. stupeň 8.00 - 12.35h

MŠ Berušky - pozor

MŠ Berušky - upozornění.
Město Česká Lípa od 5.9. realizuje přestavbu pavilónu ZŠ, PŠ a MŠ, který je v bezprostřední blízkosti našeho oddělení MŠ Berušek.
První bourací práce proběhnou od 5.9. - do 9.9. V tyto dny budou všechny děti MŠ Berušek v budově školy.
Od 12.9. - do 26.9. bude probíhat následná bourací činnost, která s sebou přinese hlučnost a prašnost zatím neznámé intenzity. Je proto možné, že i v tyto dny budeme muset být s Beruškami přesunuti v budově ZŠ. Pokud práce budou ukončeny v dřívějším datu nebo se ukáží méně omezující než se obáváme, bude provoz Berušek následně zahájen v jejich oddělení.

2016/2017

Školní rok 2016/2017 začínáme "už" ve čtvrtek 1.9. 2016 a to jednou vyučovací hodinou.

Dobrá zpráva

Ve školním roce 2016/2017 se na naší škole otevře kromě tradičních třech oddělení ŠD ještě "Dětský klub" pro žáky I. stupně z 3. - 4. ročníků.

Třídy 2015/2016

Prvňákům končí první rok školy

A je to tady. První rok je za námi. :)

AKADEMIE 2016

Cesta za poznáním 6. a 8. ročníku

Dne 7.6.2016 se žáci 6. a 8.ročníku naší školy vydali na školní výlet do Liberce. Cílem jejich cesty bylo poznání vědy v centru Babylonu, v IQ Landii. Žáci si mohli vyzkoušet mechanismy elektrospotřebičů, různé hlavolamy, některé části lidského těla, vidění hmyzu a dalších mechanizmů z obor věd.Součástí byla také ukázka blesků a větrného tornáda. Doplněním krásně stráveného dopoledne bylo přející slunečné počasí. Výlet se vydařil a žáci si odnesli s velkým potěšením spoustu nových poznatků.

Stránky

Subscribe to ZŠ a MŠ Jižní RSS