Třídy roku 2016 - 2017

Prvňáci mají za sebou - skoro - první rok

Akademie 2017

Přijetí k předškolnímu vzdělávání

DEN DĚTÍ

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

PřílohaVelikost
Rozhodnuti_o_prijeti_2017.pdf997.2 KB

ZÁPIS DO 1. třídy

TĚŠÍME SE NA VÁS

JARNÍ DÍLNIČKA

SRDEČNĚ ZVEME

Zápis do 1. třídy - 7. dubna 2017 a "Dny otevřených dveří"

Letos se sejdeme k zápisu až 7. dubna 2017 od 14h - 18h.

Týden otevřených dveří od 20. – 24. března 2017, vždy v časech 8:00 – 11:40. možnost navštívit vyučování na 1. stupni ZŠ. Hlavní den otevřených dveří ve čtvrtek 23.3. 2017.

V tomto týdnu proběhne také SETKÁNÍ RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ S VEDENÍM ŠKOLY a ukázková hodina s předškoláky, a to ve čtvrtek 23. března 2017 od 15:30, taktéž na 1. stupni ZŠ.

Školička pro předškoláky – zdarma na ZŠ Jižní

Každá středa od 12. 4. do 21. 6. 2017 od 14.45 do 15.30h. Hravá příprava budoucích prvňáčků s pedagogy prvního stupně. S sebou: přezůvky

Vše potřebné najdete v příloze

PřílohaVelikost
Zapis_2017-Prezentace.pptx1.94 MB

Jak na ODVOLÁNÍ?

ODVOLÁNÍ
Jedná se o řádný opravný prostředek, kterým lze napadnout nepravomocná správní rozhodnutí, pokud zákon nestanoví jinak.
Odvolání může podat účastník řízení (zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče), pokud se písemně nebo ústně nevzdal práva na jeho podání či nevzal podané odvolání již jednou zpět.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
NÁLEŽITOSTI ODVOLÁNÍ:

Stránky

Subscribe to ZŠ a MŠ Jižní RSS